Portefølje - to eksempler

OBOS Megleren:
Distribusjon med detaljerte krav.

Alle meglere krever høy kvalitet og muligheter til å velge meget spesifikke områder hver uke. De ønsker også fleksibilitet når det gjelder innleveringstidspunkt og distribusjonstid. Meglere har en meget god lokal kontroll på at hver rute går ut i henhold til deres bestilling. Med FKN sine detaljerte kart og fleksibilitet kan en megler med stor presisjon velge sine ulike ønskede områder. Dette ønsket kan FKN oppfylle.

 

Rortunet Senter:
Uadressert distribusjon til senterets nærområde.

Kunden ønsker distribusjon i sitt nærområde, der de beregner at deres kundegruppe bor. Områdene er valgt ut i samarbeid med FKN og tilpasset nøyaktig kundens behov og ønsker.
Det er også spesialtilpasning med utdeling i områder med
liten befolkningstetthet der FKN bruker bilbud.