Tjenester/produkter

Produktet vårt er leveranser av uadressert reklame, informasjon og vareprøver. Nedenfor ser du våre tre mest vanlige produkter:

Uadressert distribusjon
Vi leverer reklametrykksaker, informasjon og vareprøver.

Sampling
Levering direkte i hånden – på steder med mye mennesker.

Active People
En effektiv gruppe mennesker som utfører ulike
typer lokale oppdrag.

 

Hva er god distribusjon?

Forsendelsen når frem til hver husstand.
Oppdraget utføres til rett tid.
Kunden velger enkelt sitt distribusjonsområde.
Hurtig og god service. Fleksible løsninger.
Oppdraget utføres på en slik måte at det ivaretar kundens   profil og renommé.