Verdier

Engasjement
…fordi vi er oppriktelig glade i jobben vår og det vi driver
med. Engasjerte bud er vår største styrke og kundens
beste kvalitetsgaranti. God oppfølging og gode rutiner skaper trygghet og effektivitet. Vi er opptatt av at mennesker skal lykkes og vi gjør det som er nødvendig for å gjøre FKN til en suksess.

Fleksibilitet
…fordi vi skaper unike løsninger for våre kunder.
Vi er en liten og rask organisasjon. Ved selv å være unike, hjelper vi kunden til å fremstå som unik ved å levere det kunden har behov for, til riktig tid.

 

Kompetanse
…fordi vi vet hva vi driver med. Det holder ikke med engasjement hvis man ikke også har kompetanse. Vi har gjennom vår historie. Vi har gjennom vår historie inngående kjennskap til fagområdet distribusjon, vi kjenner geografien
og vi vet hva som skal til for å være en god partner for
våre kunder.